دوشنبه, 31 تير 1398 English
اطلاعيه شماره 2


قابل توجه دانشجويان متقاضي انتقال و ميهمان

 

با عنايت به بخشنامه جديد نقل و انتقالات دانشجويي به شماره 25081/10 متقاضيان واجد شرايط بخشنامه با مراجعه به ‹‹صفحه اصلي سايت معاونت دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي››  و يا به ‹‹آدرس اينترنتي www.stu.iau.ir ›› در سامانه ‹‹نقل و انتقالات دانشجويان›› ثبت­نام نمايند.

  
توضيح اينكه زمان ثبت­نام براساس بخشنامه فوق­ از 15/04/1393 لغايت 30/04/1393 بوده و تاريخ فوق به هيچ عنوان قابل تمديد نمي­باشد.

 

                                                                                                                                               نقل و انتقالات دانشجويي 


دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول