دوشنبه, 31 تير 1398 English
آگهي تجدید مناقصه شماره133- 11/93

 

بسمه تعالی

 

 27/11/92

«آگهي تجدید مناقصه شماره133- 11/93 »

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول در نظر دارد اجرای زیرسازی دیوار حصار سایت 20هکتاری خود را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران، شركتها و فروشگاههای واجد شرايط واگذار نمايد، لذا از كليه متقاضيان دعوت مي شود جهت خريد اسناد مناقصه به واحد تداركات دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول و يا سايت دانشگاه به نشاني الكترونيكي سایت www.iaud.ac.ir مراجعه نمایند.


      ميزان سپرده شركت در مناقصه، مبلغ 000/000/15 ريال می ­باشد.ضمناً هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می‎باشد. 

  • حداكثر زمان فروش اسناد:       05/12/1393
  • حداكثر زمان عودت اسناد:       10/12/1392


آدرس (براي مراجعه جهت خريد و تحويل اسناد): دزفول-كوي آزادگان-بلوار دانشگاه-دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول-واحد تداركات-تلفكس 42422901-061 
دانلود اسناد مناقصه                                         

تدارکات
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دزفولدانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول