دوشنبه, 31 تير 1398 English
منوی معاونت دانشجویی

توضیحات و مدارک مورد نیاز

نقل و انتقالات دانشجویی:

    در راستای تحقق اهداف متعالی دانشگاه منجمله كیفیت محوری و ارتقای سطح علمی دانشجویان و به تبع آن در جهت رفع مشكلات دانشجویان و ارتقای تسهیلات رفاهی آنان انتقالات دانشجویان در دو نیمسال اول و دوم هر سال تحصیلی انجام می‌گردد.

زمان و نحوه مراحل تقاضای انتقال و میهمان:


1.       زمان دریافت فرم شماره یك از این سایت پانزدهم خرداد ماه لغایت پانزدهم شهریور ماه جهت نیمسال اول و پانزدهم آذر ماه لغایت پانزدهم بهمن ماه در هر سال تحصیلی براساس بخشنامه 28500/31 سازمان مركزی می‌باشد.

2.       دانشجو پس از دانلود فرم از سایت انتقالات حداكثر تا تاریخ دهم تیر ماه جهت نیمسال اول فرصت دارد نسبت به تكمیل مدارك مربوطه اقدام و مدارك را به مدیر گروه خود تحویل نمایند.

تبصره 1: زمان دریافت فرم و تكمیل مدارك و تحویل به مدیر گروه جهت نیمسال دوم سال تحصیلی حداكثر دهم دی ماه می‌باشد.

تبصره 2: كلیه مدارك كپی می‌بایست توسط دایره انتقالات دانشجویی ضمن رویت اصل مدارك برابر با اصل گردند.

3.       مدیران محترم گروه ها می‌بایست طی فاصله‌ زمانی حداكثر 3 روز نسبت به ارسال پرونده‌های جمع آوری شده در هر نیمسال به اداره نقل و انتقالات واحد اقدام نمایند.

4.       بعد از بررسی پرونده متقاضیان در كمیسیون‌های نقل و انتقالات دانشجویی حداكثر تا بیست تیر ماه جهت نیمسال اول نتایج از طریق همین سایت اعلام می‌گردند.

تبصره 3: زمان اعلام نتایج جهت نیمسال دوم سال تحصیلی بیستم دی ماه می‌باشد.

5.       دانشجویانی كه با شرایط انتقال و یا مهمانی آنها توسط كمیسیون انتقالات موافقت گردیده حداكثر تا سی ام تیر ماه فرصت دارند با مراجعه به اداره نقل و انتقالات دانشجویی نسبت به پیگیری پرونده خودجهت ثبت در سامانه انتقالات سازمان مركزی اقدام نمایند.

تبصره 4: آخرین فرصت پیگیری پرونده متقاضیان جهت نیمسال سی ام دی ماه می‌باشد.

تبصره 5: كلیه زمان های مشخص شده قطعی بوده و بعد از آن هیچ پرونده ای از مرحله به مرحله بعد ارجاع نمی گردد.

تبصره 6: مابقی فرصت معرفی شده در بند اول مربوط به ثبت در سامانه انتقالات و اعلام نظر واحد های مبدا و مقصد می‌باشد.

تبصره 7: پرداخت شهریه ثابت در واحد مبدا (دزفول) جهت دانشجویانی كه با میهمانی آنها موافقت گردیده است الزامی است.

    لازم به ذكر است در مورد دانشجویانی كه از طریق نماینده محترم مجلس شهر خود اقدام به ارائه تقاضای انتقال و یا میهمان نموده اند و سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی با تقاضای آنها به صورت ابلاغیه در سامانه نقل و انتقالات سازمان مركزی موافقت گردیده است به اطلاع می‌رساند اسامی این افراد اعلام خواهد گردید.

 

دانشجویان شاهد و ایثارگر:

همسر و فرزندان محترم شهدا و ایثارگران ضمن مراجعه به سایت www.isaar.ir مراجعه و نسبت به دریافت كد رهگیری از بخش ثبت نام كنكور اقدام می نمایند.

سپس با مراجعه به سایت www.esargaran.iau.ir نسبت به ثبت اطلاعات درخواستی اقدام و كد رهگیری انتقالان را دریافت می‌دارند تا از طریق همین كار پیگیری انتقال ایشان به عمل آید.

 

مدارك مورد نیاز جهت دانشجویان متاهل:

 

1.       اصل و كپی تمام صفحات شناسنامه زوجین

2.       اصل و كپی كارت ملی زوجین

3.       اصل سند ازدواج و كپی پنج صفحه اول آن

4.       اصل گواهی محضر با مهر برجسته (از دفتر خانه كه عقد انجام شده گرفته شود)

5.       اصل گواهی اشتغال به كار همسر یا اصل و كپی اجاره نامه یا سند مالكیت محل سكونت به نام همسر

6.       اصل كارنامه كل از آموزش رشته تحصیلی دانشجو

  مدارك مورد نیاز جهت فوت والدین:

1.       اصل و كپی گواهی فوت

2.       اصل و كپی شناسنامه متوفی

3.       اصل و كپی شناسنامه دانشجو

4.       اصل و كپی كارت ملی دانشجو

5.       اصل كارنامه كل از آموزش رشته تحصیلی دانشجو

مدارك مورد نیاز جهت بند پنجم ماده دوم بخشنامه:

الف. متاركه:

1.       اصل و كپی شناسنامه دانشجو

2.       اصل و كپی كارت ملی دانشجو

3.       اصل و كپی سند طلاق یا رای صادره از دادگستری

4.       اصل كارنامه كل از آموزش رشته تحصیلی دانشجو

ب. كفالت:

1.       اصل و كپی شناسنامه دانشجو

2.       اصل و كپی كارت ملی دانشجو

3.       اصل و كپی حكم سرپرستی، قیم نامه یا كفالت كه به تایید مراجع ذیل صلاح (دادگستر ی یا مجتمع قضایی) رسیده باشد.

4.       اصل كارنامه كل از آموزش رشته تحصیلی دانشجو

ج. فوت همسر:

1.       اصل و كپی گواهی فوت

2.       اصل و كپی تمام صفحات شناسنامه متوفی (همسر)

3.       اصل و كپی شناسنامه دانشجو

4.       اصل و كپی كارت ملی دانشجو

5.       اصل كارنامه كل از آموزش رشته تحصیلی دانشجو

 

مدارك مورد نیاز چند دانشجو در یك خانواده:

1.       اصل گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان از واحد مبدا با ذكر سال ورود و مهمور به مهر واحد مبدا

2.       اصل و كپی تمامی صفحات شناسنامه دانشجویان

3.       اصل و كپی تمام صفحات شناسنامه والدین

4.       اصل و كپی كارت ملی دانشجویان و والدین

5.       اصل كارنامه كل از آموزش رشته تحصیلی دانشجو

 مدارك مورد نیاز كاركنان دولت:

1.       اصل و كپی تمام صفحات شناسنامه دانشجو

2.       اصل و كپی كارت ملی دانشجو

3.       اصل حكم انتقال اداری كه به تایید بالاترین مقام اداری رسیده باشد

4.       اصل گواهی اشتغال به كار از شهر مقصد

5.       اصل كارنامه كل از آموزش رشته تحصیلی دانشجو

 مدارك مورد نیاز فرزندان هیات علمی دانشگاه ها:

1.       اصل و كپی تمام صفحات شناسنامه دانشجو

2.       اصل و كپی تمام صفحات شناسنامه عضو هیات علمی

3.       تصویر برابر با اصل شده آخرین حكم كارگزینی عضو هیات علمی

4.       ارائه معرفی نامه از محل كار مبنی بر تمام وقت و رسمی بودن عضو هیات علمی

5.       اصل كارنامه كل از آموزش رشته تحصیلی دانشجو

  

مدارك مورد نیاز بیماران خاص:

1.    اصل و كپی تمام صفحات شناسنامه دانشجو

2.    اصل و كپی كارت ملی دانشجو

3.    اصل و كپی مدارك بیماری و یا سابقه بیمارستانی

4.    اصل گواهی پزشك متخصص

5.    یك قطعه عكس

6.    واریز وجه به مبلغ یكصد هزار ریال به شماره حساب سیبا 0106061414009 به نام سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی

7.    تكمیل فرم شماره سه نقل و انتقالات

8.    اصل كارنامه كل از آموزش رشته تحصیلی دانشجو


دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول