Sunday, January 19, 2020 English
منوی اصلی

تشکیلات سازمانی

اتوماسیون آموزشی واحد

آشنایی با اتوماسیون آموزشی واحد

مقدمه:

     پیشرفت روزافزون علوم رایانه و ارتباطات، لزوم ارتقاء مداوم سطح کمی و کیفی ارائه خدمات به ارباب رجوع، همچنین اهمیت استفاده بهینه از منابع مالی و نیروی انسانی، بکارگیری سیستمهای مکانیزه کامپیوتری را به یک نیاز اساسی و ضروری تبدیل نموده است. در این راستا استفاده از سیستمهای اتوماسیون کامپیوتری جامع جهت ارائه خدمات آموزشی، دانشجویی و مالی، رکن اساسی ارائه خدمات در یک واحد دانشگاهی را تشکیل می دهد.

معرفی حوزه مدیریت اتوماسیون آموزشی:

اتوماسیون آموزشی ، یکی از کلیدی ترین دوایر در یک واحد دانشگاهی است که وظیفه آن ایجاد و مدیریت بستر مناسب جهت بکارگیری سیستمهای کامپیوتری در امور مرتبط با دانشجو است.

اصولاٌ مدیریت تمامی فعالیتهای رایانه ای مرتبط با دانشجویان در حوزه های آموزش ، امورمالی و شهریه ، امور دانشجویی و پژوهشی از بدو ورود دانشجو به دانشگاه تا زمان فارغ التحصیلی و نگهداری اطلاعات فارغ التحصیلان تا زمان وجود دانشگاه در زمره وظایف مدیریت اتوماسیون آموزشی است. این فعالیتها شامل: مدیریت server ها، پایگاه داده و سیستم نرم افزاری ، مدیریت کاربران ، برنامه ریزی و مدیریت فعالیتهایی مانند: ثبت نام از پذیرفته شدگان دانشگاه ، برنامه ریزی درسی ، انتخاب واحد ، حذف و اضافه ، ثبت نمرات ، محاسبه و کنترل شهریه دانشجویان، امور فارغ التحصیلان، ارائه گزارشات لازم به مدیران ارشد واحد ، مدیریت وب سایت اتوماسیون آموزشی می باشد.

چارت سازمانی:

اتوماسیون آموزشی واحد دزفول خدمات متعدد و متنوعی را به بخشها و دوایر مختلف بخصوص حوزه های آموزش ، اداری مالی ، دانشجویی و پژوهشی ارائه می دهد. این خدمات تقریباٌ 50% در حوزه آموزش، 20% در حوزه اداری مالی ، 20% در حوزه دانشجویی و 10% در حوزه پژوهشی و سایر دوایر می باشد. لذا علیرغم اینکه در چارت سازمانی دانشگاه تمامی نیروها و فعالیتهای حوزه فناوری اطلاعات بعنوان زیر مجموعه حوزه معاونت پژوهشی پیش بینی و تعریف شده است ، با توجه به حجم امور آموزشی مرتبط با اتوماسیون آموزشی با توافق معاونین محترم آموزشی و پژوهشی واحد دزفول، این بخش در چارت سازمانی ومعاونت آموزشی تعریف و کارکنان فنی آن بصورت مامور به خدمت با حوزه آموزشی همکاری می نمایند.


آشنایی با کارکنان حوزه مدیریت اتوماسیون آموزشی:

نام و نام خانوادگی

سمت

رزومه شغلی و تخصص

عکس

مهندس رسول بوذرجمهری

1- مدیراتوماسیون آموزشی واحد دزفول

2- پشتیبان فنی منطقه 6 دانشگاه

فارغ التحصیل‌

مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)

طراحی و مدیریت پایگاه داده SQL و Oracle

برنامه نویسی و نرم افزارهای کاربردی

طراحی و مدیریت شبکه های کامپیوتری

آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی

اشتغال به کار در دانشگاه

از سال 1378 تاکنون

مهندس مهدی نوری نژاد

کارشناس کامپیوتر


فارغ التحصیل

مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)

طراحی و مدیریت شبکه های کامپیوتری

آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی

اشتغال به کار در دانشگاه

از سال 1385 تاکنون

خانم دبیری نژاد

کارشناس ثبت نمرات

فارغ التحصیل کارشناسی ادبیات فارسی

آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی

اشتغال به کار در دانشگاه از سال 1382 تاکنون

اشتغال به کار در حوزه معاون سما

از سال 1375 تا 1382

 

خانم شرفی فر

کارشناس ثبت نمرات

دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی

اشتغال به کار در دانشگاه از سال 1383

 

اهم فعالیتهای اتوماسیون آموزشی در ارتباط با دوایر مختلف واحد

الف) حوزه معاونت آموزشی:

 • مدیریت کاربران واحد دزفول در سایت مرکز آزمون دانشگاه
 • دریافت اطلاعات پذیرفته شدگان جدید الورود از سایت مرکز آزمون و انتقال آن به بخش اهراز هویت نرم افزار سیدا 4
 • مدیریت کاربران سیستم اتوماسیون آموزشی
 • پشتیبانی فنی بیش از 250 دستگاه کامپیوتر متصل به سیستم اتوماسیون آموزشی
 • مدیریت پایگاه داده سیستم اتوماسیون آموزشی
 • مدیریت وب سایت سیستم اتوماسیون آموزشی
 • برگزاری انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان بصورت اینترنتی
 • کنترل و اجرای اتوماتیک مفاد آیین نامه آموزشی (مانند حداکثر واحد انتخابی دانشجو ، پیشنیازی و همنیازی دروس و ...)
 • اجرای اتوماتیک ماده 35 و تبصره 2 ماده 41 آیین نامه آموزشی
 • ثبت نمرات معرفی به استاد ، ترم جبرانی ، انتقالی ، مهمان به ، پروژه ، کارآموزی و . . .
 • ارائه خدمات مختلف اینترنتی به دانشجویان(برنامه درسی ، کارنامه ، لیست دروس ، مشاهده نمرات ، ثبت اعتراض به نمره و...)
 • عضویت در شورای آموزشی واحد
 • ثبت مصوبات کمیسیون شورای آموزشی واحد
 • ارائه خدمات مختلف اینترنتی به اساتید(برنامه هفتگی ،ثبت نمره اینترنتی، پاسخگویی به اعتراضات و ...)

ب) حوزه معاونت دانشجویی :

 • سیستم مکانیزه ارسال اطلاعات فارغ التحصیلان به سازمان مرکزی
 • صدور و چاپ مدارک فارغ التحصیلی
 • کمیته انضباطی و اجرای احکام مربوط به تخلفات دانشجویی
 • اجرای اتوماتیک حذف شاهد و ایثارگر برای دروس افتاده دانشجویان

ج) حوزه معاونت اداری مالی:

 • زیر سیستم امور شهریه
 • کنترل بدهی دانشجویان براساس تصمیمات حوزه معاونت اداری مالی
 • پرداخت الکترونیکی شهریه بانک ملی با استفاده از کارتهای عضو شتاب
 • پرداخت الکترونیکی شهریه بانک ملت با استفاده از کارتهای عضو شتاب
 • ارائه خدمات مختلف اینترنتی به دانشجویان(میزان بدهی ، کارنامه مالی ،جدول شهریه و...)
 • انتقال مکانیزه مبالغ شهریه پرداختی بنیاد شهید و سازمان بهزیستی برای دانشجویان تحت سرپرستی

د) حوزه معاونت پژوهشی:

زیر سیستم آمار و اطلاعات

 • همکاری با بخش اطلاعات و آمار جهت ارسال اطلاعات به سازمان مرکزی

ه) کانون قرآن و عترت:

 • ثبت افزایش 2 نمره به یکی از دروس معارف دانشجویان حائز رتبه در مسابقات قرآن و عترت

طرح ها و فعالیتهای آتی

     همگام با رشد و توسعه روز افزون علوم کامپیوتر و در راستای ارائه هرچه بهتر خدمات و انجام صحیح و دقیق امور محوله ، مدیریت اتوماسیون آموزشی نیز در تلاش است تا با بهره مندی از علوم روز و بکارگیری سخت افزارها و نرم افزارهای مختلف ، خدمات بهتر و کاملتری را ارائه نماید و به همین منظور فعالیتهای خود را در امور ذیل متمرکز نموده است:

 • ارتقاء سیستم نرم افزاری موجود (سیدا 4) جهت توسعه و رفع مشکلات موجود
 • ارتقاء و توسعه وب سایت سیستم اتوماسیون آموزشی در بخشهای اساتید و دانشجویان
 • راه اندازی سیستم مکانیزه امور خوابگاههای دانشجویی با همکاری مسئولین مربوطه
 • افزایش تعداد کیوسک های اطلاع رسانی موجود در سطح واحد جهت کاهش مراجعه دانشجو به دوایر مختلف
 • راه اندازی سیستم پیام کوتاه (SMS) جهت ارتباط اتوماتیک با سیستم اتوماسیون آموزش از طریق پیام کوتاه
 • تداوم ارتباط سازنده با سازمان مرکزی دانشگاه
 • کمک به رفع مشکلات سایر واحدهای دانشگاهی بخصوص در منطقه 2 دانشگاه
 • طراحی، اجرا و پیاده سازی سیستم مکانیزه مدیریت حوزه های امتحانی جهت کنترل دقیق حضور دانشجو در جلسه امتحان


Address : Iran - khouzestan - Dezful - Islamic Azad University Of Dezful