يکشنبه, 28 دی 1399 English
جدول زمانبندی انتخاب واحد

 

تقويم دانشگاهی دوره تابستان 94-93

 

دوشنبه 94/4/1  لغايت چهارشنبه 94/4/3

زمان انتخاب واحـد (از طريق اينترنت)

 

شنبه 94/4/6

شـروع كلاسها

(بجز روز پنجشنبه و جمعه 94/6/5و 94/6/6)

شنبه 94/5/31 لغايت ‌سه شنبه  94/6/10

امتحانات پايان نيمسال

 

 

 

تذکرات مهم :

 

1- در دوره تابستانی انتخاب واحد با تاخیر و حذف و اضافه انجام نخواهد شد.

2- زمان دقيق انتخاب واحد و حذف و اضافه به تفكيك رشته ­هاي تحصيلي در فاصله زماني فوق و براساس سال ورود متعاقباً اعلام خواهد شد.

3- رعايت پيشنياز در انتخاب دروس، رعايت حداقل يا حداكثر تعداد واحدهاي دروس انتخابي براساس ضوابط مربوطه الزامي است و عواقب عدم رعايت  موارد مذكور به عهده دانشجو ميباشد.  

                       

                                                                                              معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول

                                                                                                                                             

 دانلود تقویم آموزشی دوره تابستان 94-93


دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول