سه‌شنبه, 1 بهمن 1398 جستجو:          |    
منوی اصلی

مدیریت واحد


  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول :


           ریاست واحد

           معاونت اداری و مالی

           معاونت پژوهش و فناوری

           معاونت آموزشی

           معاونت دانشجویی

           معاونت عمرانی

           معاونت سما
 وب سایت داخلی واحد