چهارشنبه, 2 بهمن 1398 جستجو:          |    
منوی اصلیآموزش ضمن خدمت

 

 دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی

دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد دزفول كار خود را در نیمه دوم سال 1383 زیر نظر معاونت اداری و مالی واحد شروع كرد و در این مدت توانست گامهای مؤثری در جهت افزایش سطح آگاهی های كاركنان محترم واحد و همچنین اعضاء محترم هیات علمی بردارد.

این دفتر افتخار دارد كه درجهت پیشبرد اهداف سازمان با حمایت مسئولین محترم واحد تمام سعی خود را در این جهت سرمایه گذاری نماید. در پایان نظر شما را به فعالیتهای انجام شده و رتبه هایی كه توسط این دفتر كسب گردیده، جلب می نماییم.

- كسب رتبه اول در منطقه شش در سال 1385

- برگزاری 178دوره ضمن خدمت جهت كاركنان محترم واحد تا پایان سال 1392

- برگزاری 88598 نفر ساعت آموزش به كارکنان محترم واحد تا پایان سال 1392

- برگزاری 112دوره ضمن خدمت جهت اعضای محترم هیات علمی تا پایان سال 1392

- برگزاری 39817 نفر ساعت جهت اعضای محترم هیات علمی تا پایان سال 1392
 

 


 وب سایت داخلی واحد