دوشنبه, 31 تير 1398 English
منوی حراست

دفتر حراست واحد
دفتر حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

آماده دریافت گزارشات و نظرات دانشگاهیان گرامی می باشد.

صندوق پستی : 646151133

پیامگیر 24 ساعته : 6262905 - 0641

پست الکترونیکی :
Herasat@iaud.ac.ir


دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول