سه‌شنبه, 28 خرداد 1398 English
چک لیست دروس دانشکده فنی و مهندسی چک لیست دروس دانشکده فنی و مهندسی

 

* گروه برق


  • کارشناسی ارشد
  • کارشناسی پیوسته


مهندسی برق(چک لیست)

       گرایش الکترونیک (برنامه پیشنهادی)  

       گرایش قدرت(برنامه پیشنهادی) 

       گرایش کنترل(برنامه پیشنهادی) 

       گرایش مخابرات(برنامه پیشنهادی) 

 

  • کارشناسی نـاپیوسته(مهندسی تکنولوژی)

      الکترونیک(برنامه پیشنهادی - چک لیست دروس)
     قدرت (چک لیست)

* گروه کامپیوتر

  • کارشناسی پیوسته

 برنامه پیشنهادی کارشناسی نرم افزار (920)

 چک لیست دروس کارشناسی نرم افزار (920)


 برنامه پیشنهادی کارشناسی سخت افزار (911)

چک لیست دروس کارشناسی سخت افزار (911)چک لیست کارشناسی نرم افزار ورودی 93 به بعد

  • کارشناسی نـاپیوسته

 برنامه پیشنهادی تکنولوژی نرم افزار (931)


چک لیست دروس تکنولوژی نرم افزار ورودی 91 به بعد


چک لیست دروس تکنولوژی نرم افزار ورودی قبل از 91 

* گروه معماری

  • کاردانی پیوسته

ورودی 84

ورودی 85

ورودی 86

ورودی 87

ورودی 88 

     • کارشناسی نـاپیوسته علمی کاربردی 

   مختص فارغ التحصیلان کاردانی ناپیوسته معماری - معماری

   مختص فارغ التحصیلان کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری

   مختص فارغ التحصیلان کاردانی ناپیوسته نامرتبط

    

   * گروه عمران


                        


   •  كارشناسي ارشد عمران- سازه

   برنامه پیشنهادی

     • کاردانی پیوسته

   چک لیست 

   برنامه پیشنهادی

    • کارشناسی پیوسته

   چک لیست (ورودی 85 تا 89)

   برنامه پیشنهادی

   چک لیست (ورودی 92 به بعد)

    • کارشناسی نـاپیوسته تکنولوژی 

   چک لیست 

   چک لیست مهندسی اجرایی 94 به بعد

   برنامه پیشنهادی

   * گروه فیزیک 

    • کارشناسی 

   کارشناسی پیوسته فیزیک
   برنامه پیشنهادی ترمی کارشناسی پیوسته فیزیک


   * گروه شیمی
    

     • کارشناسی  

   کارشناسی شیمی محض

   برنامه پیشنهادی شیمی محض


   کارشناسی شیمی گرایش فناوری اطلاعات

                                  برنامه پیشنهادی کارشناسی شیمی گرایش فناوری اطلاعات


                                  چک لیست کارشناسی شيمي دارويي

                                  برنامه پیشنهادی کارشناسی شيمي دارويي

     • کار شناسی ارشد

                                  چک لیست علوم و فناوري نانو-نانو شيمي


   * گروه مهندسی شیمی
    * گروه مهندسی مواد و متالورژی
    کارشناسی ارشد مهندسی مواد - جوشکاری


    * گروه مهندسی پزشکی

      • کارشناسی بیو الکتریک (از ورودی 88 تا 94  )

    سرفصل دروس کارشناسی


    لیست دروس کارشناسی


    برنامه پیشنهادی


    (از ورودی 95 به بعد )


    برنامه پیشنهادي

      • کارشناسی بیو متریال


    لیست دروس کارشناسی


    برنامه پیشنهادی


    (از ورودی 95 به بعد )

                           برنامه پیشنهادي    * گروه مهندسی مکانیک 

      •  کارشناسی پیوسته

    مهندسی مكانيك پيوسته ورودی 91 به بعد


     

      •  کارشناسی ناپیوسته

    مهندسی مکانیک تکنولوژی تأسیسات ورودی بهمن 94 به بعد
     

     

     


    دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول