يکشنبه, 19 ارديبهشت 1400 English
چک لیست دروس دانشکده فنی و مهندسی چک لیست دروس دانشکده فنی و مهندسی


کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - گرایش مطالعات آب و خاک

 

 کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - گرایش سیستم اطلاعات جغرافیایی ورودی 97

 

* گروه برق


  • کارشناسی ارشد
  • کارشناسی پیوسته


مهندسی برق(چک لیست)

       گرایش الکترونیک (برنامه پیشنهادی)  

       گرایش قدرت(برنامه پیشنهادی) 

       گرایش کنترل(برنامه پیشنهادی) 

       گرایش مخابرات(برنامه پیشنهادی) 

 

  • کارشناسی نـاپیوسته(مهندسی تکنولوژی)

      الکترونیک(برنامه پیشنهادی - چک لیست دروس)
     قدرت (چک لیست)

* گروه کامپیوتر

  • کارشناسی پیوسته

 برنامه پیشنهادی کارشناسی نرم افزار (920)

 چک لیست دروس کارشناسی نرم افزار (920)


 برنامه پیشنهادی کارشناسی سخت افزار (911)

چک لیست دروس کارشناسی سخت افزار (911)چک لیست کارشناسی نرم افزار ورودی 93 به بعد

  • کارشناسی نـاپیوسته

 برنامه پیشنهادی تکنولوژی نرم افزار (931)


چک لیست دروس تکنولوژی نرم افزار ورودی 91 به بعد


چک لیست دروس تکنولوژی نرم افزار ورودی قبل از 91 •  کارشناسی ارشد 

* گروه معماری

  • کاردانی پیوسته

ورودی 84

ورودی 85

ورودی 86

ورودی 87

ورودی 88 

     • کارشناسی نـاپیوسته علمی کاربردی 

   مختص فارغ التحصیلان کاردانی ناپیوسته معماری - معماری

   مختص فارغ التحصیلان کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری

   مختص فارغ التحصیلان کاردانی ناپیوسته نامرتبط

    

   * گروه عمران


                 


   •  كارشناسي ارشد عمران- سازه

   برنامه پیشنهادی

     • کاردانی پیوسته

   چک لیست 

   برنامه پیشنهادی

    • کارشناسی پیوسته

   چک لیست (ورودی 85 تا 89)

   برنامه پیشنهادی

   چک لیست (ورودی 92 به بعد)

    • کارشناسی نـاپیوسته تکنولوژی 

   چک لیست 

   چک لیست مهندسی اجرایی 94 به بعد

   برنامه پیشنهادی

   * گروه فیزیک 

    • کارشناسی 

   کارشناسی پیوسته فیزیک
   برنامه پیشنهادی ترمی کارشناسی پیوسته فیزیک


   * گروه شیمی
    

     • کارشناسی  

   کارشناسی شیمی محض

   برنامه پیشنهادی شیمی محض


   چک لیست شیمی کاربردی

                                 


                                  چک لیست کارشناسی شيمي دارويي

                                  برنامه پیشنهادی کارشناسی شيمي دارويي

     • کار شناسی ارشد

                                  چک لیست علوم و فناوري نانو-نانو شيمي


   * گروه مهندسی شیمی
    * گروه مهندسی مواد و متالورژی
    کارشناسی ارشد مهندسی مواد - جوشکاری


    * گروه مهندسی پزشکی

      • کارشناسی بیو الکتریک (از ورودی 88 تا 94  )

    سرفصل دروس کارشناسی


    لیست دروس کارشناسی


    برنامه پیشنهادی


    (از ورودی 95 به بعد )


    برنامه پیشنهادي

      • کارشناسی بیو متریال


    لیست دروس کارشناسی


    برنامه پیشنهادی


    (از ورودی 95 به بعد )

                           برنامه پیشنهادي    * گروه مهندسی مکانیک 

      •  کارشناسی ناپیوسته

     مهندسی مکانیک- فناوری تاسیسات حرارتی و برودتی ورودی مهر 97

    به بعدچک لیست             برنامه پیشنهادی

           مهندسی مکانیک- فناوری خودرو       

      •  کارشناسی پیوسته

    مهندسی مکانیک  ورودی 91 به بعد

           چک لیست          برنامه پیشنهادی
    دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول