دوشنبه, 31 تير 1398 English
مدیریت

 

رياست دانشکده كشاورزي

مهندس حميد تجلي زاده
رياست دانشكده
                                                     

 

 Email                       
 تلفن                                                                     
تحصيلات   
معاون آموزشی دانشکده كشاورزي

مهندس فرزاد صباغ زاده
معاون آموزشی دانشكده
                                                     

 

 Email                       
 تلفن   داخلی:  -6260601-0641                             
تحصيلات   


معاون پژوهشي دانشکده  كشاورزي

دكتر علي افروس
معاون پژوهشي دانشكده 
                                                     

 

 Email                       
 تلفن                                                                            
تحصيلات   


 مدیر آموزش و برنامه ریزی دانشکده کشاورزی

محمدعلی طحان

مدير آموزش کشاورزی

                                       

 

 Email     
 تلفن   داخلی:  -6260601-0641           
تحصيلات   


مسئول آموزش دانشکده کشاورزی

غلامحسین پرتو

مسئول آموزش کشاورزی
                                                       

 

 Email                       
 تلفن  داخلی:  -6260601-0641                                
تحصيلات   


دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول