دوشنبه, 31 تير 1398 English
آگهی مناقصه شماره 119 - 07/91


بسمه تعالی

 

 30/04/92

« آگهی تجدید مناقصه شماره 118 - 04/92 »

 

   دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول در نظر دارد خرید و نصب دوربین‎های مدار بسته خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران، شرکت ها و فروشگاه های واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می ‎شود جهت خرید اسناد مناقصه به واحد تداركات دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول و يا وب سايت دانشگاه به نشانی الکترونیکی www.iaud.ac.ir مراجعه نمايند  

  • ميزان سپرده شركت در مناقصه، مبلغ 000/000/40 ريال می‎باشد. ضمناً هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. 
  • حداكثر زمان فروش اسناد:     10/ 05/92
  • حداكثر زمان عودت اسناد:    21 / 05/92
  • تاریخ بازگشایی پاکات:         27/ 05/92
  • تاریخ اعلام برنده:                31/ 05/92


آدرس (براي مراجعه جهت خريد و تحويل ) : دزفول – كوی آزادگان ، بلوار دانشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول – واحد تداركات – تلفكس 6262901-0641  
  
 

                  

تدارکات
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دزفول


- شرایط عمومی
 

 
استعلام بهاء

   
-  سایر مستندات

   
                                            دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول