چهارشنبه, 2 بهمن 1398 English
مجله فنى و مهندسى مكتوب 6

  

بسمه تعالی


به اطلاع مى رساند كه با حمايت و همكارى رياست محترم منطقه 6 دانشگاه آزاد اسلامى، مجله فنى و مهندسى مكتوب 6 راه‌ اندازى شده است.

از آنجا كه ارائه و چاپ مقاله در اين مجله داراى امتيازات پژوهشى است٬ بدينوسيله از كليه اساتيد، دانشجويان و پژوهشگران محترم رشته‌هاى فنى دعوت بعمل مى ‌‌آيد كه با ارائه مقالات ارزشمند خود بر غناى علمى اين مجله بيفزايند.

      * موضوع مقالات ارسالی شامل كليه رشته های فنی و مهندسی می باشد.

      * امكان ارسال مقالات بصورت پستى و  الكترونيكى ميسر می باشد.

 

 فرمت ارسال مقاله :

      * ارسال مقاله براساس فرمت های مرسوم بلامانع است.

      * بعد از داوری و در صورت پذیرش، فرمت نهایی به مولفین محترم ارسال خواهد شد.

 

  • آدرس پستی: استان خوزستان، شهرستان دزفول، کوی آزادگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، معاونت پژوهشی واحد ، دفتر مجله فنی مهندسی مکتوب 6
  • پست الكترونيكى:    tjm6iau@gmail.com
  • وب سايت: www.iaud.ac.ir             
  • تلفاكس:                 6262090 - 0641

 

دبیرخانه مجله فنی و مهندسی مکتوب 6

 
 


دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول