سه‌شنبه, 1 بهمن 1398 English
استاد هوشنگ مكتبى

 

 

   استاد هوشنگ مكتبی
 

 Email            hoshang_maktabi@yahoo.com
 تلفن   داخلی:  203-6260601-0641
تحصيلات    کارشناس ارشد مهندسی صنایع - کارشناس ارشد ریاضی


اعلام نمرات درسی


نمرات میان ترم 

 نام درس 

  شماره گروه  

زمان تشكيل

 معادلات ديفرانسيل  

5657 

دوشنبه 18- 15 

معادلات دیفرانسیل

 5654

 یکشنبه 18- 15  

معادلات دیفرانسیل

 5655

 یکشنبه و دوشنبه 19:30- 18

معادلات دیفرانسیل

 5662

 چهارشنبه 20 - 17

 
نمرات پایان ترم   ( تاریخ اعلام نمرات:   28 و  29 و 30 دی ماه و  4 بهمن ماه 88)

 نام درس 

  شماره گروه  

زمان تشكيل

معادلات دیفرانسیل

 5662

     چهارشنبه 20 - 17

معادلات دیفرانسیل

 5657

 دوشنبه  18 - 15

 معادلات دیفرانسیل

 5655

 دوشنبه 19:30 - 18

 معادلات دیفرانسیل

 5654

 یکشنبه  18 - 15

 

 


دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول