چهارشنبه, 2 بهمن 1398 English
ماشين های كشاورزی


اين گروه آموزشي در سال82 با پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي در رشته ماشين‌هاي كشاورزي شروع به كار نموده است.

الف- جدول وضعيت هيأت علمي

  درجه علمي  

 حق التدريس  

 نيمه وقت  

 تمام وقت  

 مجموع  

 مربي

 

 

 2

 استاديار

 

3

 دانشيار

 

 

 

 

 استاد

 

2

 مجموع

 3

ب- جدول وضعيت دانشجو

 ورودي

 كارشناسي پيوسته  

 1382

30

 1383

24

 مجموع   

54

ج- امكانات كارگاهي

در حال حاضر كارگاه اين گروه زراعي در مجاورت ساختمان آموزشي سيدمحمدعلي امام، در منتهي‌اليه شمالي واحد قرار دارد. برخي از مهمترين اقلام موجود در اين كارگاه به شرح زير مي‌باشد:

  رديف  

 دستگاه  

 تعداد  

 

 رديف  

 دستگاه 

 تعداد  

 1

تراكتور فرگوسن 285

1

 

 10

گاوآهن قلمي

 1

 2

بيلر جاندير

1

 

 11

كلتيواتر غلتان

 1

 3

 خطي كار غلات

1

 

 12

فاروئر 5 رديفه

 1

 4

سمپاش 400 ليتري  تراكتوري

1

 

 13

ولوكن علوفه

 1

 5

كودپاش سانتريفوژ

1

 

 14

موور استوانه اي

 1

 6

رديفكار ذرت

1

 

 15

 ريك خورشيدي

1

7

ديسك 22 پر

1

 

16

خرمنكوب

1

8

ديسك 16 پر

1

 

17

موتور شش سيلندر اسقاطي

1

9

گارآهن سه خيش

3

 

18

سمپاش تراكتوري اسقاطي

1


   

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول