يکشنبه, 29 دی 1398 English
زراعت و اصلاح نباتات


گروه زراعت و اصلاح نباتات با گرفتن دانشجو در رشته كاردانی امور زراعی در سال 1366، جزو دو گروه آموزشی است كه دانشگاه آزاد اسلامی دزفول با كار آنها موجودیت پیدا كرد و از این حیث گروهی پیش‌كسوت تلقی می‌شود. این گروه در سال 1368 در مقطع كارشناسی زراعت و در سال 1372 موفق به جذب دانشجو در مقطع كارشناسی ارشد زراعت گردیده است. 

 

1- جدول وضعیت هیأت علمی


 درجه علمی 

 نوع همكاری

 حق التدريس

 نيمه وقت

 تمام وقت

 مجموع  

مربی

 8 

 __ 

__ 

 8 

استاديار

 __

 __

 6 

دانشيار

 1 

 __

__ 

 1 

استاد

__ 

 1 

__ 

 1 

مجموع

 9 

1

6

16


اساتید تمام‌وقت و نیمه‌وقت:

 • دكتر فربد فتوحی
 • دكتر عطاءاله سیادت
 • دکتر محمدرضا قلمبران
 • دکتر محمود توحیدی
 • دکتر بهنام حبیبی خانیانی 
 • مهدی صادقی
 • دکتر فاطمه پناهی
 • دکتر فرزاد صباغ زاده
 • دکتر سید علی فاضل زاده

2- جدول وضعیت دانشجو

 ورودی  

 كارشناسی پيوسته  

 كارشناسی ناپيوسته  

 1384

 55

40

 1385

 55

63 

 1386

 74

67 

 1387

 51

 55

 1388

 40

 41

 مجموع

 275

 266

3- امكانات زراعی و آزمایشگاهی

گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشكده كشاورزی دارای 2 قطعه زمین زراعی و 2 باب آزمایشگاه می‌باشد.

 

زمین زراعی 50 هكتاری واقع در روستای چم دولتی

این زمین دارای یك حلقه چاه و پمپ آب با دبی خروجی 30 لیتر در ثانیه می‌باشد. عملیات بهسازی این زمین در سال 79 و با انجام عملیات تسطیح، حفر چاه، كانال‌كشی و ایجاد شبكه بتن انجام پذیرفت. در حال حاضر از این زمین برای عملیات آموزشی كشاورزی دانشجویان استفاده می‌شود.

 

زمین زراعی 100 هكتاری واقع در منطقه سرخه

این زمین نیز دارای یك حلقه چاه و پمپ آب با دبی خروجی 30 لیتر در ثانیه می‌باشد. عملیات بهسازی بر روی 50 هكتار از این زمین در سال 74 و با انجام عملیات تسطیح، حفر چاه، كانال‌كشی و ایجاد شبكه بتن انجام پذیرفت. در حال حاضر از این زمین برای عملیات آموزشی كشاورزی دانشجویان استفاده می‌شود.

 
زمین زراعی 4 هكتاری واقع در منطقه سنجر


فعالیت های جانبی صورت گرفته در صورت نیاز :

 • برگزاری سمینار منطقه ای " كشت گیاهان قندی در خوزستان " كه به طور كامل توسط دانشكده كشاورزی برگزار شد. در این سمینار، شركت توسعه كشت نیشكر و صنایع جانبی با دانشكده همكاری داشته است.
 • در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی سال 83 ، غرفه كشاورزی به عنوان بهترین غرفه انتخاب شد.
 • دو انجمن دانشجویی در گروه مشغول فعالیت می باشند: با نام های انجمن دانشجویی كشاورزی و دیگری انجمن دانشجویی گیاه پزشكی می باشند كه اولی به تصویب رسیده و دومی در شرف تصویب می باشد.
 • نیازهای كوتاه مدت دانشكده از طریق ساختمان جدید كارگاهی – آموزشی كه در حال احداث است تأمین خواهد شد، از این ساختمان 6 فضا هر كدام به ابعاد 60 متر مربع به دانشكده كشاورزی تعلق دارد.

 


دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول