يکشنبه, 29 دی 1398 English
گياه پزشكیگروه گیاه پزشکی

در سال 82 و با پذیرش دانشجو در رشته گیاه پزشكی مقطع كارشناسی، گروه گیاه پزشكی این دانشكده شروع بكار نموده است.


الف- جدول وضعیت هیأت علمی

درجه علمی

حق التدریس

نیمه وقت

تمام وقت

مربی

5

__

2

استادیار

1

__

3

دانشیار

__

1

__

استاد

__

__

__

مجموع

6

1

5

 

ب- جدول وضعیت دانشجو

ورودی

كارشناسی پیوسته

1382

89

1383

85

1384

77

1385

69

1386

57

1387

107

1388

56

مجموع

540

  

ج- امكانات آزمایشگاهی


گروه گیاه پزشكی دانشكده كشاورزی دارای 2 باب آزمایشگاه می‌باشد. در جدول زیر فهرست اقلام موجود در این دو آزمایشگاه به تفكیك ارائه شده است:


1- آزمایشگاه حشره‌شناسی و دفع آفات نباتی


آزمایشگاه حشره‌شناسی و دفع آفات نباتی با مساحت  46 متر مربع در مجتمع آزمایشگاهی دانشكده واقع در ساختمان خواجه نصیر دایر می‌باشد. در این آزمایشگاه، آزمایش‌های زیر برگزار می‌گردد:

  • آفات نباتات گیاهی
  • حشره‌شناسی
  • كنه‌شناسی
  • جانورشناسی

2- آزمایشگاه بیماری‌های گیاهی 60 متر


این آزمایشگاه نیز در ساختمان خواجه نصیر می‌باشد و دارای مساحتی بالغ بر حدوداً 60 متری می‌باشد. فهرست برخی اقلام دو آزمایشگاه فوق در جدول زیر ارائه شده است:

  • شناخت بیماری‌های گیاهی
  • علف‌های هرز
  • بیماری‌های مهم گیاهان زراعی
  • گیاه‌شناسی

ردیف

دستگاه

تعداد

 

ردیف

دستگاه

تعداد

1

بین كولر دوچشم

14

 

7

ترازوی دیجیتال

1

2

میكروسكوپ

33

 

8

هاون برقی

1

3

میكوترم برش

1

 

9

یخچال

1

4

جعبه اسلاید گیاهشناسی

3

 

10

انكوباتور

1

5

جعبه اسلاید جانوری

3

 

11

الایزاربدر

__

6

پروژكتور اسلاید

1

 

12

PCR

__

 

 


دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول