دوشنبه, 31 تير 1398 English
درمانگاه دانشجويی رازی


درمانگاه دانشجويي رازی یکی دیگر از بخشهای معاونت دانشجویی که به صورت روزانه کار سرویس دهی به مراجعین خود بویژه دانشجویان عزیز را به عهده دارد.

خدمات پزشکی ارائه شده در این بخش شامل:

  • پزشک عمومی.
  • دندانپزشک. 
  • تزریقات خواهران و برادران.
  • بینایی سنجی.
  • متخصص پوست ومتخصص قلب.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول