يکشنبه, 30 تير 1398 English
امور خوابگاهها و سلف سرويس

 
 امور خوابگاهها

واحد دزفول دارای 13 خوابگاه دانشجویی بوده که 2300 نفر از دانشجویان خواهر و برادر را در خود جای داده است که عمدتاً این خوابگاه دارای امکانات رفاهی مناسب از قبیل :

  • دفتر مخابرات
  • فروشگاه
  • آرایشگاه
  • نانوایی
  • سالن ورزشی
  • سایت اینترنت
  • سالن مطالعه و … می باشد.  

 
 خوابگاه روناش    350  نفر 
  خوابگاه كوثر   900  نفر 
  جمع كل دانشجويان ساكن خوابگاه     2269  نفر 
  خوابگاه پسرانه    12  واحد
  خوابگاه دخترانه    2  واحد
 

 
سلف سرويس

 

سلف سرويس واحد دزفول در دو بخش خواهران و برادران با پخت قريب به دو هزار پرس غذا در روز پذيراي دانشجويان مي باشد و همچنين در كنار آن سرويس دهي به كاركنان و اساتيد را دارا مي باشد.

 


دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول