Tuesday, January 21, 2020 English

امور خوابگاه‎ها

 

توجه :

  به  اطلاع  دانشجويان وروديهاي(90و91 )  ساكن درخوابگاهها ميرساند  ثبت نام آنها ازمورخه 25/6/92 لغايت 30/6/92 بوده ونظر به تعميرات ساختماني اسكان ازمورخه 3/7/92 امكان پذيرمي باشد.

 

 

نحوه اسکان و شرایط و مقررات:

   نظر به محدودیت و ظرفیت خوابگاه­های برادران و خواهران از دانشجویانی که ترم­های قبل در خوابگاه اسکان و مورد انضباطی نداشته باشند مانند ورودیهای 90 و 91 میتواند از طریق وب سایت دانشگاه معاونت دانشجویی امور خوابگاه‎ها فرمهای مربوطه را پرینت و نسبت به تکمیل و در زمان ثبت‏ نام به دفتر خوابگاه تحویل نمایند فرم مربوطه به معاینات پزشکی و انجام آزمایش خون مبنی بر سلامت الزامی بوده و دانشجو میتواند در شهرستان محل اقامت خود نیز به انجام آن اقدام نمایند.

  مبلغ شهریه خوابگاه با توجه به مصوبه شورای معاونین دانشجویی منطقه به شرح ذیل می‎باشد:

×       شهریه خوابگاه برادران (اندیشه) مبلغ 000/150/2 ریال (با شهریه سرویس)

×       شهریه خوابگاه خواهران (کوثر) مبلغ 000/100/2 ریال (با شهریه سرویس)

×       شماره حساب خوابگاهها: 0216832127006  سیبا بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی دزفول

 

- قابل ذکر است چنانچه رفتار غیر شأن و منزلت دانشجویی و یا بی­‎نظمی از دانشجویی در طول ترم مشاهده گردید ضمن گزارش به معاونت دانشجویی و تصمیم گیری از طریق دفتر مشاوره به خانواده وی اطلاع داده خواهد شد.

- ورودی های سال­های 88 و 89 در صورت داشتن ظرفیت درخواست آنها بعد از ثبت­نام ورودی­های جدید گرفته و نتیجه اعلام میگردد.

 

دریافت فرم های مورد نیاز :

     فرم شماره 1                                                              فرم شماره 2

     فرم شماره 3                                                              فرم شماره 5

     فرم شماره 6                                                              فرم شماره 7 (ویژه خواهران)

      فرم شماره 8                                                              فرم شماره 9

    


Address : Iran - khouzestan - Dezful - Islamic Azad University Of Dezful