دوشنبه, 31 تير 1398 English
باشگاه پژوهشگران جوان

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد دزفول


باشگاه پژوهشگران جوان واحد دزفول در سال  1380 تأسیس شد. هدف اصلی باشگاه توسعه هدفمند پژوهش در میان اعضاء خود از طریق متشكل كردن آنها در قالب گروهها و هسته های پژوهشی تحت نظر استادان دانشمند و متعهد می باشد. همچنین كمك به اعضای گروه های پژوهشی برای بهره برداری بهینه از امكانات مادی و علمی دانشگاههای دولتی و آزاد اسلامی و استفاده از بودجه پژوهشی دانشگاه و نیز پیوند موثر با موسسات و مراكز علمی و پژوهشی ایران و جهان از اهداف باشگاه می باشد. ضمناً باشگاه پژوهشگران این واحد دانشگاهی دارای  150 نفر عضو می باشد .


گزیده ای از آئین نامه عضویت


داوطلب عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان باید یكی از شرایط زیر را داشته باشد :

  • داشتن معدل 18 و بالاتر در دو نیمسال تحصیلی ( با حداقل 18 واحد گذرانده در هر نیمسال) در مقطع كارشناسی در گروه علوم انسانی.
  • داشتن معدل 17 و بالاتر در دو نیمسال تحصیلی (با حداقل 18 واحد گذرانده در هر نیمسال) در مقاطع كارشناسی ، در گروه های علوم تجربی.
  • داشتن معدل 16 و بالاتر در دو نیمسال تحصیلی (با حداقل 18 واحد گذرانده در هر نیمسال) در مقاطع كارشناسی ، در گروه های علوم ریاضی.
  • كسب رتبه اول در یك مقطع و رشته تحصیلی دانشگاهی (براساس آیین نامه دانشگاه آزاد اسلامی).
  • نفرات اول تا سوم مسابقات علمی كشوری در رشته های مختلف (دانش آموزی و دانشجویی).

 گزیده ای از آیین نامه اعطای تسهیلات و امتیازات 

  • معافیت از پرداخت 5% تا 3% شهریه كل برای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و دانش آموزان سما براساس میزان فعالیت عضو .
  • بكارگیری اعضاء در اجرای طرح های پژوهشی اساتید به عنوان دستیار محقق یا همكار طرح با توجه به رشته تحصیلی و به تشخیص مجری طرح.
  • پرداخت مبلغ 250000 تا 500000 ریال به مقالاتی كه توسط اعضا نوشته شده و در همایش های معتبر داخل كشور پذیرفته شده و در كتابچه مقالات به چاپ رسیده باشد.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول