دوشنبه, 31 تير 1398 English
خدمات پژوهشی

 

حوزه پژوهشی دانشكده هم اكنون با مسئولیت جناب آقای مهندس محمود دهنوی اداره می شود. در حال حاضر دانشكده فنی با داشتن 81 كارگاه و آزمایشگاه مجهز، ضمن آموزش به دانشجویان منشأ‌ تحقیقات و پژوهشهای مؤثری بوده است.

حوزه پژوهشی دانشكده با توجه به تألیف و ترجمه بیش از 20 كتاب، انتشار بیش از 100 مقاله، برگزاری بیش از 20 سمینار منطقه ای و سراسری، ثبت بیش از 5 اختراع، راه اندازی بیش از 10 انجمن علمی دانشجویی، برگزاری بیش از 40 اردوی علمی- تفریحی جهت دانشجویان رشته های مختلف در هر ترم، شركت اساتید در همایشهای داخلی و خارجی، برگزاری بیش از 20 نمایشگاه در سطح واحد، برگزاری كارگاههای آموزشی و ... همه و همه بیانگر شور و اشتیاق مدیران، اساتید و دانشجویان عزیز در امر پژوهش بوده است.

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول