دوشنبه, 31 تير 1398 English
امور اداری

امور اداری - امور رفاه کارگران
مدارک مورد نیاز بیمه مازاد(تکمیلی)


فرم درخواست هزینه‎های مازاد( الزامیست )

فرم دندانپزشکی (در صورت نیاز)

فرم بستری در بیمارستان (در صورت نیاز)

تصویر صفحه اول دفترچه بیمه ( الزامیست )

فاکتور هزینه‎های انجام شده ( الزامیست )


دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول