Sunday, January 19, 2020 English

مدارک مورد نیاز بیمه مازاد(تکمیلی)


فرم درخواست هزینه‎های مازاد( الزامیست )

فرم دندانپزشکی (در صورت نیاز)

فرم بستری در بیمارستان (در صورت نیاز)

تصویر صفحه اول دفترچه بیمه ( الزامیست )

فاکتور هزینه‎های انجام شده ( الزامیست )


Address : Iran - khouzestan - Dezful - Islamic Azad University Of Dezful