دوشنبه, 31 تير 1398 English
امور اداری

معاونت اداری و مالی - امور اداری


  فعاليت های امور اداری:

  • برگزاری دوره ها و آموزش ضمن خدمت.
  • صدور حکم های کارگزينی.
  • برگزاری شوراها.
  • برنامه ريزی و اخذ مجوزهای صادره جهت استخدام و غيره.

 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول