Sunday, January 19, 2020 English


  مدیریت پژوهشی

امروزه پژوهش تنها ابزار كارآمد جهت نیل و تحقق جنبه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی،  آموزشی، هنری، ... رشد و توسعه جوامع كنونی قلمداد شده و در این راستا كشورهای درحال توسعه همسو با جوامع پیشرفته بیش از پیش به این سلاح توصیه می‌شوند. تحقیق یكی از اركان و اهداف اصلی مؤسسات آموزشی و فرهنگی و بلكه انگیزه آغازین تأسیس و راه اندازی این مؤسسات می‌باشد.

حوزه مدیریت پژوهشی واحد دزفول با استعانت از درگاه ایزد متعال و بهره‌مندی از تلاشها و خدمات تخصصی كلیه همكاران، ضمن بسترسازی و تسهیل گردش امور برای علاقه‌مندان به انجام فعالیتهای پژوهشی، می‌كوشد از این لحاظ در میان واحدهای دانشگاهی پیشگام باشد.

 

  اهم وظایف و فعالیت ها در این حوزه بدین قرار می‌باشند:

 

1- انجام امور مربوط به طرحهای تحقیقاتی اعم از طرحهای مستقل، طرحهای برون دانشگاهی، ملی، استانی و  ...

2- امور مربوط به حضور و ارائه مقاله در مجامع علمی داخل و خارج از كشور.

3- امور مربوط به چاپ مقالات اعضای هیأت علمی در مجلات معتبر علمی داخل و خارج.

4- انجام فعالیتهای مربوط به تألیف و ترجمه كتب.

5- تشكیل منظم جلسات شورای پژوهشی واحد جهت تصمیم‌گیری مربوط به فعالیتهای پژوهشی.

6- تشكیل منظم جلسات شورای انتشارات جهت تصمیم گیری درخصوص تألیف و ترجمه  كتاب.

7- بروز رسانی بانك اطلاعات داوران.

8- فعالیتهای مربوط به فرصتهای مطالعاتی و پست دكتری.

9- امور مربوط به پایان نامه های دانشجویان كارشناسی ارشد.

10- امتیازبندی فعالیتهای پژوهشی اعضای محترم هیأت علمی جهت ترفیع.

11- امور مربوط به آزمایشگاه ها و كارگاه های دانشكده‌ ها.

12- پیگیری‌های مربوط به استفاده از بودجه‌های پژوهشی مصوب (5% از كل شهریه).

13- اشتراك كتابخانه دیجیتالی.

14- اشتراك مجلات و نشریات فارسی و لاتین برحسب نیاز دانشكده ها.

15- حضور فعال در نمایشگاههای ملی و بین‌المللی كتاب و نرم افزار.

16- تهیه گزارشات آماری از عملكرد حوزه جهت ارائه به مراجع ذیربط.

17- برپایی نمایشگاه كتاب در نیمسالهای تحصیلی.

18 - تأمین نیازهای اطلاعاتی دانشجویان، اعضای هیأت علمی و دیگر علاقه‌مندان.


Address : Iran - khouzestan - Dezful - Islamic Azad University Of Dezful