دوشنبه, 31 تير 1398 English
مدیریت


معاونت پژوهش و فناوری

 


دكترحسن براتی

معاون پژوهش

و فناوری

 Email                     mvp@iaud.ac.ir , Barati216@gmail.com
 تلفن   42422090-061  داخلی:  414-42420601-061
تحصيلات    دکتری برق قدرت


 مديريت پژوهشی

 


مهدي زيره زاده

مدير پژوهشی

 

 Email    rvp@iaud.ac.ir
 تلفن   داخلی:  400-42420601-061
تحصيلات   

مدير فناوری اطلاعات و ارتباطات

 


مهندس عبدالنبي انصاري اصل

مدير فناوری
اطلاعات و ارتباطات

 

 Email                        ict@iaud.ac.ir
 تلفن   0641-6262771 داخلی:  358-42420601-061
تحصيلات   
رئيس اداره برنامه و بودجه

 


رئيس اداره
برنامه و بودجه


 

 Email   bgt@iaud.ac.ir  
 تلفن   داخلی:  371-42420601-061
تحصيلات   
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول