سه‌شنبه, 13 خرداد 1399 English
منوی اصلی

مناقصات و مزایدات
  مناقصات   
 


  شماره مناقصه  

 موضوع مناقصه

 حداكثر زمان
 فروش اسناد

آگهي مناقصه شماره134- 1/94
خرید  یک دستگاه پراش اشعه ایکس
06/02/94

    

  مزایدات
 

 

  شماره مزايده 

 موضوع مزايده

 حداكثر زمان
 فروش اسناد

آگهي مزایده شماره 112-5/94م
 یک باب پار کینگ 
10/05/94
آگهي تجدید مزایده  شماره 110-3/94م

 فروش آهن آلات مستعمل

21/04/94
آگهي مزایده  شماره 111-3/94م
  اراضی کشاورزی خود واقع در چغامیش (چم دولتی )  28/03/94
آگهي تجدید مزایده  شماره 2/111-4/94 م
اراضی کشاورزی خود واقع درمنطقه سنجر و چم دولتی(شوشتر)
 16/04/94- برای مشاهده متن آگهی مناقصه ، بر روی موضوع مناقصه مورد نظر کلیک نمایید.

- جهت مشاهده فايل های با فرمت pdf از نرم افزار Acrobat Reader version 7.0 و  جهت نمايش نقشه های  AutoCAD از نسخه 2007 اين نرم افزار استفاده نماييد .
تدارکات دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

خوزستان ، دزفول ، كوی آزادگان ، بلوار دانشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول ، واحد تداركات ، تلفكس:  6262901 - 0641 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول