Sunday, January 19, 2020 English


با موافقت جناب آقای دكتر عصاره - ریاست اسبق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول - دانشكده این واحد در آبان ماه سال 82 به عنوان یك دانشكده مستقل با سه گروه آموزشی و 5 رشته در 4 مقطع كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ناپیوسته، كارشناسی ناپیوسته ارشد شروع به كار كرد.

امّا باید در نظر داشت كه سابقه آموزش شاخه كشاورزی در این واحد هم پای خود واحد بوده است و در واقع رشته زراعت جزو دو رشته‌ای است كه آغاز فعالیت واحد دزفول با آنها به تصویب رسیده است.


 

در حال حاضر این دانشكده با تعداد 1381 دانشجوی فعال در چهار مقطع فوق و 25 عضو هیأت علمی در حال گسترش فعالیت‌ها و امكانات خود می‌باشد كه در همین گزارش به تفكیك به حضورتان اعلام می‌گردد.


 چارت دانشكده كشاورزی در حال حاضر
 


Address : Iran - khouzestan - Dezful - Islamic Azad University Of Dezful