دوشنبه, 31 تير 1398 English
منوی اصلی

تشكيلات سازمانی


  تشکیلات سازمانی دانشگاه :


           معاونت اداری و مالی

           معاونت پژوهشی

           معاونت آموزشی

           معاونت دانشجویی

           معاونت عمرانی

           معاونت سما


 
                                                                                           
حوزه ریاست دانشگاه

دانشکده ها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول