يکشنبه, 28 دی 1399 English

عنوان : ممنوعیت جابجایی دانشجویان بین کلاسهای اساتید
ساعت : 14:14:4


 به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند:


اخذ درس با یک مشخصه و حضور در کلاس با مشخصه دیگر، حتی با هماهنگی اساتید اکیداً ممنوع می باشد و دانشجویان فقط می توانند در کلاسی حضور یابند که مشخصه آنرا در زمان انتخاب واحد اخذ نموده باشند. بدیهی است در غیر اینصورت عواقب هر گونه جابجایی به عهده دانشجو می باشد.


دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول